"3 גנרלים לשעבר רוצים לעשות יד אחת עם איימן עודה"
זהבי עצבני