"האנרכיסטים רצים בין החיילים לפורעים כדי שהם לא יוכלו לעשות את עבודתם"
אראל סג"ל