למה שי רק כמעט רכש שלושה ארנבים?
מועדון ארוחת הבוקר