"לקרוא לנבחרי הציבור חבורת הזבל זה לא לעניין"
מועדון ארוחת הבוקר