לאחר 18 שנה שוחררה סימונה מורי שסייעה לרצח בעלה המתעלל
אילה חסון