"בטיפשותי אמרתי לך 'תעלה אותו'"
ינון מגל ובן כספית