"ליברמן מוכן לשבת למשא ומתן בלי תנאים מוקדמים"
סיון כהן