"מי לא מכיר בתוצאות הבחירות או מסלף אותן?"
יורם שפטל