"התפקיד שלנו להיות כאיש אחד בלב אחד"
הרב אפרים בן צבי