כדאי שתמהרו, יש חגיגה לדמוקרטיה
מועדון ארוחת הבוקר