"הרבה פעמים שימועים משנים דברים"
ינון מגל ובן כספית