"הדם של מדחת יוסוף הוא כתם בתולדות המדינה"
אראל סג"ל