"אנחנו מתחילים מנקודה יותר גבוהה לעומת שנה שעברה"
ספורט