"הממשלה לא מעוניינת לטפל בפשיעה במגזר"
גלעד שלמור ודורון הרמן