"בשביל להוביל הוא התפשט ונסע על אופנוע?"
מועדון ארוחת הבוקר