"למה אף אחד לא מדבר על קווי היסוד של הממשלה?"
ינון מגל ובן כספית