"אני סומכת על החוסן הנפשי של ילדים קטנים"
מיכל דליות