"הילד הזה צבר שלוש שנים של חוויות גרועות"
מיכל דליות