"כשהגננת לא מסכימה, זה יושב על המון דברים שלה"
מיכל דליות