"ההחלטה שלנו היא תמיד לפי מה שמתאים לנו, מה שנכון"
מיכל דליות