לא שואלים דיווה 'מה את עושה פה?'
מועדון ארוחת הבוקר