מה רקוב בשיטת המכרזים למינוי בכירים בשירות הציבורי?
אראל סג"ל