"בחיפה צריכים להיות שמחים אלה שלוש נקודות חשובות"
ספורט