סג"ל לבן ארי: "איך את מעיזה לא להיות בשימוע?"
אראל סג"ל