"כשזה לא נתניהו, זה לא מעניין את הפרקליטות והיועמ"ש"
אראל סג"ל