"העלויות השנתיות של אדם סיעודי שגר בביתו הן כמאה אלף שקלים"
איפה הכסף