"זה פשוט מטורף לכפות את סגירת ה-וי או די"
איפה הכסף