"אפשר לפתור בעיות גרון דרך אמנות פלסטית"
בראייה אחרת