"ישראל היא אחד המקומות הבודדים שנפתח מופע שני"
איריס קול