"על פי משרד הבריאות אופן ההתנהלות בטרם לא תקין"
סיון כהן