"יש פה סיכון לדליפת ידע של הקו הראשון"
ינון מגל ובן כספית