"הערבים לא שולטים על היצרים שלהם ביום כיפור"
גיא פלג