"אוכל שמטופל נכון לא צריך להתקלקל"
בן כספית ואריה אלדד