"כל מילה נכתבת בדם, יזע ודמעות של אושר"
מרסל מוסרי