"מופת של אובייקטיביות עיתונאית"
מועדון ארוחת הבוקר