הערבים מעורים במדינה, אז למה שלא יהיו שרים?
יורם שפטל