"התאגדות של כל השונאים הפנאטיים של נתניהו"
יורם שפטל