"מה שמפריע לשמאל זה שהמדינה הזאת היא יהודית"
יורם שפטל