"אם מערך הפיקוח היה מתוגבר המצב היה טוב יותר"
איפה הכסף