המאבק נשא פרי, אז איך מחירי המים ממשיכים לעלות?
סיון כהן