"ההתדרדרות הזאת תפגע בילדים ובנכדים שלנו"
ג'ודי שלום ניר מוזס