"למה כתבי ידיעות לא זומנו להעיד בחקירה?"
אראל סג"ל