"אנשים מבינים שכדי להתקדם בחיים חשוב לקבל תואר"
תחשבו טוב