"ההופעה הזו מראה את גדולתו של תורן ככותב"
איריס קול