"הוא לא חש מאוים. הוא מסר עדות אמת וימשיך כך"
אילה חסון