"דוגמה לניסיון לקעקע את המהימנות של עובדי ציבור"
גיא פלג