"אחד ממכריי אמר לי: 'שיירצח גיא פלג, למה מי הוא?'"
גיא פלג