"מאוד קל לראות את עיוות הדין שנתניהו זוכה לקבל"
גיא פלג