"אתם מקבלים הדלפות מפרקליטים ועושים עבירה פלילית"
גיא פלג