"אתה יכול להכחיש את זה שצמרת השמאל נמצאת בתקשורת?"
גיא פלג